Hvordan kan blockchain teknologi bli brukt i Norge?

Noen samfunn i dag er preget av korrupsjon og manglende tillit til myndigheter og organisasjoner verden rundt. I disse samfunnene mangler det i stor grad tiltrodde 3 parter som banker. I disse samfunnene kan kryptovaluta og blokkjeder være løsningen. Kryptovaluta og blokkjeder kan komme til å løse mange viktige utfordringer vi står ovenfor i samfunnet. Men hva er egentlig en blokkjede og hvordan kan blokkjeder bli brukt til i Norge?

Blokkjeder forventes å påvirke næringsliv og offentlig sektor enormt de kommende årene. Det kan bidra til å øke sikkerhet, personvern, effektivitet og sikrere it-systemer.

Blokkjeder kan virke komplekst, men det ligger en enkel idé i bunn: skape tillit, fjerne eventuelle tredjeparts involvering og verifisere og lagre nødvendig fakta i alle former for transaksjoner på en tryggere måte. Blokkjeder endrer den gamle måten i handel om å benytte en tredjepart som man har tillit til for å kunne godkjenne transaksjonen. Etter transaksjonen har blitt godkjent har alle detaljene om handelen blitt arkivert og beholdt av de involverte partene. Det er dette bokkjedene ønsker å endre på. Men hva er en blokkjede?

Blokkjeder

Blokkjede teknologien er en revolusjonerende flodbølge innen digital utvikling. Men hva er egentlig en blokkjede? En blokkjede kan brukes som en digital regnskapsbok for økonomiske transaksjoner. En blokk inneholder et sett transaksjoner med tidsstempler og hash som skal sikre at blokken ikke kan endres uten at det oppdages. Den neste blokken inneholder en lenke til den forrige blokken og dens hash. Det er dette som kobler de sammen. Blokkene kopieres til alle nodene i et nett, det fører til at hver av nodene inneholder hele blokkjeden. Ingen av blokkene kan regnes som «originalen» og det er derfor det ikke er et behov for en tiltrodd 3.part som har ansvaret.

Blokkjeder er en form for logg og loggen består av blere blokker som sammen utgjør selve blokkjeden. Disse blokkene inneholder informasjon og informasjon om blokken før i rekken. Alle i kjeden har tilgang til informasjonen og partene får beskjed når det blir gjort endringer, eller når nye elementer blir lagt inn. Endringene må godkjennes av av alle partene før prosessen kan fortsette. Det er dette som utelater tredjeparten som saksbehandlere, banker, jurister eller offentlige registre

Blokkjedeteknologien startet som et fundament for elektroniske betalingsmidler. Men i dag kan blokkjeder bli brukt til mye mer enn kryptovaluta.

Blockchain teknologi i helsevesenet

En datakrevende næring er helsevesenet. Fra medikamenter til helsejournaler administreres alt gjennom tradisjonelle data og papirarbeid systemer. Det mangler paritet mellom partene som er involvert i databehandlingssystemene, noe som gjør prosessen tidkrevende, kostbar og upålitelig.

Kan blockchain teknologi løse dette problemet?  

Blockchain i helsevesenet kan forbedre den generelle sikkerheten til pasientenes journaler, den vil kunne løse problemer med medisinske autentisitet og sporbarhet i forsyningskjeden til medikamenter og muliggjør sikker interoperabilitet mellom helseorganisasjoner.

 Blockchain er uforanderlig og lett tilgjengelig hvor som helst. Det er noen av de viktigste egenskapene til blockchainteknologi som vil være med på å bidra til å reformere den moderne helseindustrien Blockchain er uforanderlig og lett tilgjengelig hvor som helst. Det er noen av de viktigste egenskapene til blockchainteknologi som vil være med på å bidra til å reformere den moderne helseindustrien.

Utfordringer med Blockchainteknologi

Selv om blockchain ser ut til å være en viktig løsning for store problemer helsevesenet står ovenfor er ting i praksis litt mer komplisert enn som så.

Til tross for at teknologien er ganske så avansert mangler blockchain fortsatt muligheten til å kunne holde store mengder med informasjon i de enkelte blokkene. Med den store mengden med data som medisinske organisasjoner produserer hver dag er det viktig at blockchains er i stand til å lagre store mengder med data mer effektivt.

Løsningene som blokkjedene kan tilby helsevesenet er lovende, men det er fortsatt mye som må forbedres for at man kan ta dette fullt i bruk. Men i fremtiden vil Norge dra fordeler av å benytte seg av denne teknologien ikke bare i finansbransjen men også i det norske helsevesenet. Med den hastigheten teknologien utvikler seg nå, er det ikke lenge til blokkjeder kan være en ressurs og en integrert del av systemer for å håndtere data i det norske helsevesenet.

Kilder:

https://coinweb.no/hva-er-blockchain/

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

1 en tanke om “Hvordan kan blockchain teknologi bli brukt i Norge?”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *